Przesuńmy Wybory!

Petycja

Sytuacja jest bardzo poważna. Nie możemy narażać zdrowia milionów Polaków i powagi naszego państwa.

Dlatego kierujemy do Prezydenta RP i Prezesa Rady Ministrów pilny apel o przełożenie zaplanowanych na maj tego roku wyborów prezydenckich. Podpisz i wyślij go już teraz.
kliknij i podpisz naszą pilną petycję

Sz. P. Andrzej Duda

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Sz. P. Mateusz Morawiecki

Prezes Rady MinistrówSzanowni Panowie

W związku z paraliżem normalnego życia społecznego i gospodarczego spowodowanego epidemią koronawirusa zwracam się z apelem o podjęcie decyzji o odsunięciu zaplanowanych na maj wyborów prezydenckich na późniejszy termin. Chcę, aby nasza wspólna decyzja w sprawie nowego Prezydenta RP zapadła w atmosferze porządku, dobrej organizacji, bez nerwów, strachu i ryzyka rozmnożenia się zakażeń oraz bez ryzyka podważenia wyników wyborów ze względu na niską frekwencję czy brak możliwości prowadzenia kampanii wyborczej.

Pragnę Panom przypomnieć, iż obecnie tysiące osób obejmowane są kwarantanną, a Polacy zachęcani są do dobrowolnego pozostania w domu dla bezpieczeństwa innych. Choroba pomimo to rozprzestrzeniła się po kraju i trudno znaleźć obszar, który byłby niezagrożony epidemią.

Apeluję do Panów właśnie teraz, bo sprawa jest pilna. Już za kilka tygodni powinny ruszyć szkolenia członków komisji. Obywatele, którzy mają tworzyć komisje wyborcze nie powinni być stawiani przed alternatywą: czy brać udział w organizacji i przygotowaniu wyborów czy zachować zasady bezpieczeństwa i pozostać w domu ze swoimi rodzinami.

Jeśli zatem zależy Panom na dobru obywateli, którzy w obecnym stanie prawnym w maju staną przed dylematem udania się na wybory lub porzucenia możliwości poparcia swojego kandydata z obawy o zdrowie i życie własne oraz bliskich, proszę niezwłocznie skorzystać z konstytucyjnych i ustawowych uprawnień.

Nie narażajmy Polaków, prawidłowości procesu wyborczego i powagi naszego państwa! Termin głosowania powinien gwarantować wszystkim bezpieczne i dobrze zorganizowane skorzystanie z ich praw obywatelskich. Dlatego przesuńmy wybory!

Z poważaniem,
Podpisz list
Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez podmioty: Krzysztof Bosak, adres do korespondencji: Noakowskiego 10/12, 00-666 Warszawa; Komitet Wyborczy Kandydata Na Prezydenta RP Krzysztofa Bosaka z siedzibą przy ul. Szulborskiej 8 m. 40, 01-104 Warszawa (administrator danych osobowych), w następujących celach: a) w celu złożenia podpisu i wysłania petycji oraz wsparcia akcji, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust.1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z Krzysztofem Bosakiem oraz Komitetem Wyborczym Kandydata Na Prezydenta RP Krzysztofa Bosaka w związku z prowadzonymi przez nich działaniami, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Komitetu Wyborczego. Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez administratora danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust.1. lit. f RODO. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie złożenie podpisu, wysłanie petycji i wsparcie akcji.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Komitetu Wyborczego przy ul. Szulborskiej 8 m. 40, 01-104 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres e-mail:kontakt@przesunmywybory.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz administratora danych osobowych usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas bezterminowo, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

O co chodzi?

Stoimy przed wielkim i pilnym wyzwaniem: zabezpieczyć nasz naród przed plagą koronawirusa. Zakażeni tą chorobą liczeni są już w setkach, mamy pierwsze ofiary śmiertelne. Polskie władze podjęły pewne działania w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa, ale wciąż nie zdecydowały o najważniejszym – o przesunięciu największego wyjścia z domów Polek i Polaków, jakim będą rozpisane na 10 i 24 maja wybory prezydenckie.
W obecnej sytuacji mnożenia się koronawirusa w Polsce, a więc:

  • przy zamkniętych granicach państwa i lotniskach,
  • przy nieczynnych kinach, teatrach, sklepach wielkopowierzchniowych (gdzie pozostawiono otwarte tylko punkty spożywcze),
  • w obliczu odwołania wszelkich imprez masowych i zgromadzeń powyżej 50 osób

naturalną konsekwencją działań zapobiegawczych powinna być decyzja o wprowadzeniu stanu nadzwyczajnego i przesunięciu terminu wyborów.
W naszej petycji takie właśnie żądanie kierujemy do osób, które mogą tego szybko dokonać: premiera Mateusza Morawieckiego, którego rząd winien złożyć taki wniosek, a także do Prezydenta RP Andrzeja Dudy, który na wniosek rządu władny jest wydać stosowne rozporządzenie. Uważamy, że decyzja zatwierdzająca Sejmu, w którym PiS ma większość, a w ławach opozycyjnych również padają głosy za przesunięciem wyborów, będzie tylko formalnością.

Musimy to wywalczyć dla zdrowia i bezpieczeństwa nas i naszych bliskich!

Jeśli chcemy powstrzymać epidemię koronawirusa, nie możemy narażać zdrowia i życia Polaków. Takim oczywistym narażeniem byłoby przeprowadzenie wyborów w momencie, w którym wirus zbiera coraz większe żniwo a większość Polaków po prostu boi się masowego kontaktu i możliwości zakażenia. Zwoływanie milionów Polaków do lokali wyborczych w obliczu pandemii to recepta na masowe zarażenia i zgony!
Co więcej, samo prowadzenie kampanii wyborczej w obecnych warunkach jest utrudnione i bezcelowe, ponieważ cała Polska skupiona jest wyłącznie na jednym temacie, nie zwracając uwagi na programy kandydatów i ich wizje prezydentury.

Nie mamy wiele czasu, dlatego już teraz dołącz do naszej akcji i podpisz zamieszczoną na stronie petycję. Każdy taki apel wysyłamy drogą e-mailową na adresy kontaktowe kancelarii Premiera i Prezydenta, a media zostaną poinformowane o sumie obywateli, która poparła ten apel. Udostępnij go także swoim znajomym!
Naprzód Polsko!

Krzysztof Bosak

Twoja petycja trafi do:

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Andrzej Duda
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa
tel.: (+48) 22 695 29 00
listy@prezydent.pl

Prezes Rady Ministrów – Mateusz Morawiecki
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa
(+48) 22 694 60 00
kontakt@kprm.gov.pl
Kliknij tutaj i podpisz petycję
Ostatnio petycję podpisali:
06-04-2020, 07:28 Anna, PONIATOWA
06-04-2020, 07:26 Małgorzata, KATOWICE
06-04-2020, 07:25 Paulina, MŁOCHÓW
06-04-2020, 07:24 Bartosz, RYDZYNA
06-04-2020, 07:22 Dariusz, GULBINY
06-04-2020, 07:21 Damian, LIPINY-GÓRNE-LEWKI